Close

News

Women in Technology

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5new-4

ผู้หญิงสายไอที จบไปแล้วทำงานอะไรกันพบคำตอบได้ที่ http://portal.scitech.au.edu/wit/

Read More

จาก Jammies สู่งานประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศ NSC

%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%993

จากไอเดียแอพในฝัน มาเป็นแอพที่ใช้งานได้จริง ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยด้วยนะคะ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ  “สร้างแรงบันดาลใจ น่าจะดีกว่าแค่คอยแจ้งเตือน” “MedMate” แอพพลิเคชั่นสร้างแรงบันดาลใจให้ทานยาและอาหารเสริมให้ตรงต่อเวลา โดย น.ส. ชญากานต์ หรรษคุณาชัย น.ส. ศิรดาพร วัยธรรม และ น.ส. เนื้อแพร ดวงศรี จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้พิจารณาผ่านเกณฑ์ ได้ทุนรอบสอง โครงการ NSC 2017 หมวดโปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช้งาน

Read More

ทุนการศึกษา CS/IT ประจำปี 2017

%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%992

สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 และสนใจศึกษาต่อสาขา Computer Science หรือ Information Technology ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากในขณะนี้ หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุงรองรับความต้องการของตลาด ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า บัณฑิตของคณะฯ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทักษะเป็นอย่างสูง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.scitech.au.edu/scholarship/    

Read More